Strona w przebudowie. 

Kontakt w sprawach związanych z członkostwem i wpłatami:

 
klub@karta.org.pl
 
Telefon: (+48 22) 848 07 12